Muziek is belangrijk in het leven. Geniet er van!

Inschrijfformulier

 

Appelona Klarenbeek (fluitdocente)

Aalsmeerderdijk 412

1436BK Aalsmeerderbrug

06-11202290

appelona@solcon.nl 

 Leerling                                                   Lesgeldplichtige

Naam:____________________________        Naam:____________________

Voornaam:_________________________      Voorletter(s)________________

Geboortedatum:______________________  Indien adres afwijkt:

Adres:_____________________________       Adres:____________________

Postcode:__________________________      Postcode:__________________

Woonplaats:________________________     Woonplaats:________________

Telefoon:___________________________     Telefoon:___________________

Mobiel:____________________________       Mobiel:____________________

email:_____________________________        Email:_____________________


Aanmelding voor:

Tot 21 jaar (BTW vrij)

O   30 minuten les per week individueel

O   25 minuten les per week individueel

O   25 minuten les 1 x per twee weken individueel

O   30 minuten les 1 x per twee weken individueel


Vanaf 21 jaar (incl. 21 % BTW)

O   30 minuten les per week individueel

O   20 minuten les per week individueel

O   30 minuten les 1 x per twee weken individueel

O   knipkaart 10 lessen van 30 minuten individueel

Betaling:

O   het hele bedrag ineens vòòr 1 oktober 2021

O   in twee termijnen vòòr 1 oktober 2020 en vòòr 1 februari 2022

Op rekeningnummer: NL39ABNA0496982753 tnv A.J.Klarenbeek o.v.v. de naam van de leerling.

Door ondertekening verklaart de lesgeldplichtige met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Dit inschrijfformulier ondertekend mailen of opsturen aan Appelona Klarenbeek

Datum:                                       Plaats:                                 Handtekening:


 


 

Configureer deze downloadwidget